Viktig informasjon - Nets Telium2 terminaler

Viktig informasjon - Nets Telium2 terminaler

Viktig informasjon!

I løpet av 2024 vil Nets sine Telium2 terminaler ikke lenger kunne benytte bytteservice eller repareres. Alle Nets Telium2 terminaler blir deaktivert innen 01.01.2025

Slutt på utvikling av ny programvare

Siste programvareoppdatering på Telium2 var januar 2023 og terminalene har ikke mulighet for høyere programvareversjon. Dersom man ønsker tilgang til Nets sine nyeste funksjonaliteter, må man ha en terminal som støtter nyeste programvare.

Telenor legger også ned 2G og 3G nettet

Telenor legger ned 2G- og 3G nettet i løpet av 2025. Telenor har informert om at det er nødvendig å oppgradere utstyr til 4G eller 5G. Terminaler dette gjelder er IWL250G, som erstattes av Move3500.

BankAxept - reserveløsning

BankAxept reserveløsning gjør at kunder skal kunne ta betalt selv om Internett skulle være nede. Re-serveløsning er inkludert i kundeforholdet med BankAxept, og koster ikke noe ekstra.

I løpet av 2024 og 2025 vil norske banker utstede nye kort med BankAxept til sine kunder. Kortene skal inneholde en PIN-kode for off-line transaksjoner. Denne endringen vil medføre oppgradering av programvare i terminalene, og det er kun de nyeste terminalene hos Nets som støtter dette. Nær-mere informasjon om planlagte datoer for iverksettelse av ny reserveløsning finnes på BankAxept sine hjemmesider.


Verifone PCI 3 terminaler utløper

Verifone PCI 3 terminaler utløper

Verifone har kunngjort PCI Security standards beslutning om at PCI 3 terminaler ikke lenger får selges eller utrulles etter følgende datoer.

De terminalene som ikke lenger kan selges er:

Følgende datoer er satt:

  • End of sale: 30.04.2021
  • End of repair: 31.12.2023
  • End of support: 31.05.2024
  • End of life: 31.12.2024

Dette betyr for deg som kunde at du må skifte dine terminaler senest innen desember 2024, men vi anbefaler sterkt at dette gjøres før Mai når support utløper.

Terminalene VX520, og VX680 erstattes av VEPP V400M og Yomani samt VX820 erstattes av VEPP P400. Se vedlagte bilder.