Verifone Norway AS leverer betalingsløsninger og verdiøkende tjenester til det norske og nordiske markedet med snart 30 års erfaring i å å levere sikre og innovative betalingsløsninger på tvers av kanaler til alt fra store kjeder og små, enkeltstående butikker i alle bransjer. Verifone har 60.000 betalingsterminaler ute i det norske markedet, og mer enn 1,4 millioner transaksjoner går igjennom systemet daglig.

Dansk-norske Nets er nå blitt en del av Nexi Group, en av de største europeiske aktørene i det digitale betalingsmarkedet og tilbydere av betalingskort og elektroniske betalingsløsninger.

Sumup er en tilbyder av transaksjonsbaserte betalingsløsninger med lave oppstartskostnader. Sumup spesialiserer seg på små og mellomstore virksomheter, og har som visjon at enhver bedrift skal ha tilgang til rimelige, brukervennlige løsninger uansett størrelse. I dag bruker over 2 millioner bedrifter SumUp for å få betalt.

Vårt søsterselskap Front Payment AS tilbyr finansielle tjenester B2B og B2C, er et heleid datterselskap av Front Farm AS og ble etablert i 2020 som ledd i konsernets strategi for å ta en aktiv rolle i det norske markedet for finansierings-, betalings- og administrasjonsløsninger fortrinnsvis til små og mellomstore virksomheter med spesialisering innen timebaserte tjenester, spesielt innen helse og behandling.

Swedbank Pay har mer enn 30 års erfaring innen innløsning og prosessering av betalingskort. Swedbank Pay er den største innløseren i Norden og den 5. største innløseren av Mastercard og Visa i Europa. Etter sammenslåingen mellom Swedbank Card services og betalingsleverandøren PayEx i mai 2017, tilbyr vi nå en av Nordens bredeste produktløsninger innen fysisk og elektronisk betalingsformidling.