Vendolink ble grunnlagt.i 1998 og har siden levert komplette kasseløsninger med spesielt fokus på detaljhandel – men også for restauranter, kafeer, servicefasiliteter og andre mellomstore og små bedrifter og kjeder. Vendolink har nærmere 5000 kunder som bruker produktene på daglig basis.